Sepet
Günün Yıldızı Onvec Şerit LED

e-Ticaret Sözleşmesi

"NOLSA.COM" PAZARYERİ PLATFORMU KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. Taraflar

 

İşbu sözleşme (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” veya “Sözleşme” olarak belirtilecektir) Aydınevler Mahallesi, Sanayi Caddesi, No: 13 Maltepe/ İSTANBUL adresinde bulunan “ERA MARKT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.” (bundan böyle kısaca nolsa.com olarak belirtilecektir) ile {aadres} adresinde bulunan {afirstname} {alastname} Kişisi (bundan böyle kısaca “Üye” olarak belirtilecektir.) arasında, Üye’nin, www.nolsa.com web sitesinde (“Site”) ve nolsa.com mobil uygulamasında sunulan Hizmetlerden yararlanmasına ilişkin kullanım koşul ve şartlarının (“Kullanım Şartları”) belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir. Site'nin ve Nolsa.com uygulamasının yasal sahibi Nolsa.com olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Nolsa.com’a aittir.

 

Nolsa.com gerektiği zaman Kullanım Şartları’nı değiştirebilir ancak; bu değişiklikler sadece Sitede yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Site Hizmetlerinden yararlanan ve Siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Nolsa.com tarafından Kullanım Şartları’nda ve Site’de yer alan bilgi ve formlarda yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılır.

 

Üyelik Sözleşmesi, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılan ekleri ile bir bütündür. Ekler de Nolsa.com tarafından güncellenebilir. Nolsa.com, bu SİTE' ve mobil uygulamada yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişiklikler Sitede yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

EK-1 Gizlilik Politikası

EK-2 Alıcı İçin Kurallar

EK-3 Satıcı İçin Kurallar

EK-4 Mesafeli Satış Sözleşmesi

EK-5 Güvenli E-Ticaret Sistemi

EK-6 Yasaklı Ürünler

EK-7 Cayma Hakkı Bildirim Formu

Ek-8 Ön Bilgilendirme Formu

EK-9 İlan Verme Listeleme Kuralları

EK-10 Kişisel Veriler Politikası

 

2. Tanımlar

 

Sanal Pazaryeri: Mülkiyeti ve işletmesi Nolsa.com’a ait olup Satıcıların içeriklerini belirledikleri ürün ve/veya Hizmetlerini Alıcılar için teşhir edebilecekleri ve satışa sunabilecekleri, Alıcıların ise farklı kategorilerde Satıcılar tarafından oluşturulmuş çok sayıda ürün ve/veya Hizmeti görüntüleyebilecekleri, Alıcı ve Satıcının birbiri ile mesajlaşabileceği, Alıcının teklif alabileceği ve web sitesi üzerinden sipariş verilip online ödemesinin yapılabileceği bir platform olup, söz konusu platform üzerinden sunulan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki Hizmetleri, teknik ve Mobil Uygulamaları içermektedir.

Platform: Nolsa.com tarafından www.nolsa.com alan adı altında yine Nolsa.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli Hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu,  www.nolsa.com adresinde yer alan internet sitesi üzerinden mobil ve online Hizmet sağlayan, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesi

Aracı Hizmet Sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri,(“Nolsa.com”)

Mobil Uygulama(lar): Nolsa.com’un mobil cihazlar aracılığıyla ilgili mobil mağazalardan indirilebilen uygulamasını/uygulamalarını ifade etmektedir. 


Kullanıcı: Platform’a erişen gerçek veya tüzel kişi.


Alıcı: Elektronik ticarete konu mal veya Hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kullanıcı,


Satıcı: Elektronik ticarete konu mal veya Hizmeti satan ya da satma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kullanıcı,


Üye: Nolsa.com ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında, Sanal Pazaryeri’ne Üye olan ve platformda sunulan Hizmetlerden belirlenen koşullar dâhilinde Alıcı/Satıcı olarak yararlanan gerçek veya tüzel kullanıcı.


Üyelik: Üye olmak isteyen gerçek veya tüzel kişinin Platform’da Üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz doldurması, gerçek kişilerde adres, telefon ve gerçek kimlik bilgilerinin; tüzel kişilerde adres, telefon, şirket bilgilerinin ve vergi dairesi/numarasının bildirimi ve Nolsa.com tarafından otomatik onaylanması ile kazanılan statüdür.

18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile Site'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi Site'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak Üye olabilir ve 

kurumları adına işlem yapabilir. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı Üye'ye verilmez.

Gerçek kişiler tarafından kazanılan Üyelik “Bireysel Üyelik”, tüzel kişiler tarafından kazanılan Üyelik “Kurumsal Üyelik” olarak adlandırılır.

Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Üyelik hak ve yükümlülükleri, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemez. Üyelik başvurusu, herhangi bir sebep gösterilmeksizin Nolsa.com tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. Nolsa.com gerekli görmesi halinde, Üye’nin üyeliğini sona erdirebilir ve herhangi bir sebeple sona eren Üyelik için Üye’nin sonradan yapacağı başvuruyu kabul etmeyebilir.


Üyelik Sözleşmesi: Sanal Pazaryeri’nde ürün ve/veya Hizmet alım satımı yapabilmek, Alıcı ve/ veya Satıcı ile mesajlaşabilmek, Satıcılardan teklif alabilmek ve Platformda sunulan diğer Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla belirlenen şartlar ve koşullar ile eklerinden oluşan, Platform’a erişen gerçek veya tüzel kişilerin Üyelik Koşullarını kabul ettiğine dair verdiği onay neticesinde akdedilen sözleşmedir.


Üyelik Hesabı: Üye'nin Platform’da sunulan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, vermiş olduğu ilanlara yönelik içerikleri belirleyebildiği ve/veya değiştirebildiği, farklı kategorilerde arz edilen ürün ve/veya Hizmetleri çeşitli şekillerde listeleyebildiği ve sorgulayabildiği, ürün ve/veya Hizmet alım satımı ile ilgili tüm işlemlerini gerçekleştirebildiği, Satıcı ile mesajlaşabildiği, Platform’da sunulan raporları görebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girebildiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen ve kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen, Üye'ye özel internet sayfalarını ifade eder.


Kullanım Şartları: Sözleşme ve Eklerinde yazan kullanıma ilişkin bütün koşul ve şartlar.

Hizmet Komisyonu: Satış işleminin başarı ile gerçekleşmesi durumunda ürün/Hizmet satış fiyatı üzerinden kesilen tutar,

Ödeme Kuruluşu : Elektronik ortamda yapılan ödemelere ilişkin olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında sunduğu altyapı aracılığı ile ödeme Hizmeti sağlayan tüzel kişi,

Hizmet: Üyelerin işbu, Üyelik Sözleşmesi kapsamında, işlemlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla Nolsa.com tarafından sunulan uygulamalardır.

Güvenli E-Ticaret Sistemi: Ürün ve/veya Hizmet alımı ile ilgili olarak, Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış sözleşmesine istinaden, güvenli bir alışveriş yapılabilmesi amacıyla, ödemeye ilişkin olarak, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde, Nolsa.com tarafından üçüncü kişi Ödeme Aracı Kurum ile yapılan sözleşme kapsamında sağlanan Hizmettir.

Havuz Hesap: Güvenli alışveriş yapılabilmesi amacıyla Nolsa.com’un anlaşmalı olduğu Ödeme Aracı Kurum tarafından yönetilen banka havuz hesabı.

Gizlilik Politikası: Üyelerin, Platform üzerinden ürün ve/veya Hizmet alımı ve/veya satımı dolayısıyla vermiş oldukları kişisel bilgilerin, Nolsa.com tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağını belirten, Nolsa.com’un kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Platform üzerinden erişilebilen metni ifade eder.   

İçerik: Site'de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

Kişisel Bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

           

3. Amaç ve Kapsam

 

Üyelik Sözleşmesinin amacı, Platform üzerinden sunulan Mal/Hizmetlerin şekil ve şartlarının, Üyelerin Hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

 

İşbu, Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından onaylanması ile Üye, platformda yer alan ve yer alacak olan, Nolsa.com tarafından sunulan Hizmetlere, içeriklere, Platformun kullanımına, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı kabul etmiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

Platform, Alıcı ile Satıcıyı bir araya getiren, ürün ve/veya Hizmet satma ve/veya satın alma imkânı sunmakla birlikte, Nolsa.com söz konusu platformda yer alan herhangi bir ürün veya Hizmetin Satıcısı veya sahibi değildir. Platform 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil mevzuat uyarınca, aracı Hizmet Sağlayıcısıdır. Bu çerçevede; Nolsa.com, Üyeler tarafından belirlenen ve sunulan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve Hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya Hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

      

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

4.1.   Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

 

4.1.1.    Üyeler, Sanal Pazaryeri üzerinde gerçekleştirecekleri işlemlerde ve yazışmalarda, Üyelik Sözleşmesini onaylayarak Sözleşme hükümlerine, Sanal Pazaryerinde belirtilen koşul ve kurallara uyacaklarını, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyelerin Platform üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluk kendilerine aittir.

 

Üye, Sanal Pazaryerinde kendisi tarafından oluşturulan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Platform üzerinde yayınlanmasının veya bu kapsamda ilgili ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık oluşturmadığını/mayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

Üyenin, Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Platform üzerindeki faaliyetler nedeniyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Nolsa.com, doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

Üyeler, Üyelik Sözleşmesi kapsamında hak ve yükümlülüklerini, Üyeliklerini Nolsa.com’in yazılı onayı olmaksızın, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye ve/veya kuruma devredemez. Böyle bir durumda, Nolsa.com herhangi bir gerekçe göstermeden ve bildirimde bulunmadan üyeliği askıya alabilir ve/veya sonlandırabilir. Bu nedenle Üye, Nolsa.com ’den hiçbir hak ve alacak, tazminat vb. talebinde bulunamaz.

 

4.1.2.    Üye’nin vereceği bilgilerin doğruluğunu Nolsa.com’un teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Üye’de olup Üye, sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder

 

4.1.3.    Üye olabilmek için kullanıcıların (Bireysel Üyelik için 18 yaşını doldurmuş olması, Kurumsal Üyelik için şirketler ve diğer kurumların tüzel kişi bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi) Üyelik Sözleşmesinde talep edilen bilgilerin eksiksiz, doğru, güncel olması, Üyelik başvurusunun Nolsa.com tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Yanıltıcı bilgi verilmesi sebebiyle doğacak tüm zararlardan Üye bizzat sorumlu olup, bu ve benzer durumların tespiti halinde Nolsa.com’un hiçbir bildirimde bulunmadan, her zaman üyeliği sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

 

Nolsa.com, Üye ile Üyenin kayıt esnasında bildirmiş olduğu elektronik posta adresi, telefon numarası ile veyahut SMS göndermek suretiyle iletişim kurabilir. Üyeler, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Bu bilgilerin güncellenmemesi nedeniyle Nolsa.com’un erişim sağlayamamasının sonuçları Üye’ye aittir. Bu halde, Nolsa.com Üyeliği sonlandırabilir.

 

Başka birisinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı olarak kullanılması, bir başka Üyenin hesabının izinsiz kullanılması, bu şekilde işlemlere taraf ya da katılımcı olunması, kullanıcı yorumlarının amaçları dışında kullanılması, sistemin işleyişine zarar verecek yazılım, program vb. uygulamaların kullanılması, yüklenmesi, yayılması, büyük hacimli yüklemeler yapılması, Üye veya kullanıcılar hakkında herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması, Platformda yer alan herhangi bir içeriğin, bilginin, ilanın tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak yayınlanması, çoğaltılması, dağıtılması veya kullanılması, başka üyelerinin veya tanınmış markaların reklam, sunum, logo gibi tanıtım veya tanıtıcı işaretlerinin iltibası, mevzuata aykırı davranılması Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen şartlara aykırı olup, söz konusu işlemler sebebiyle Nolsa.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve Nolsa.com’un takip ve dava hakları saklıdır.

 

4.1.4.    Üyeler, Platforma yüklenecek tüm bilgi ve içeriğin, sistemin işleyişine zarar verecek her türlü virüs, virüs benzeri yazılım, program, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Bilgi güvenliği açısından, sistemde risk oluşturan Üyelerin üyeliği Nolsa.com tarafından herhangi bir bildirimde bulunmadan ve gerekçe göstermeden askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

 

Üye, Nolsa.com’un, mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Üye ve kullanıcılara ait, edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Nolsa.com’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul eder.

 

 

4.1.5.    Üye’nin, Üyelik Hesabı’na girişte kullandığı kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Nolsa.com tarafından MAİL veya SMS doğrulamasından olumlu geçen kullanıcılar için Üye tarafından oluşturulur. Bu kapsamda, kullanıcının belirtmiş olduğu mail adresi veya cep telefonuna doğrulama kodu gönderilecektir. Söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Bu konuda, Üye’nin ihmal veya kusurundan dolayı, diğer Üyelerin ve/veya Nolsa.com’un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan Üye sorumludur. Üye, platform üzerinden sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini, yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Nolsa.com’a verdiği iletişim bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim bilgileri olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını ve bu bilgilerde değişiklik olması durumunda Nolsa.com’u derhal bilgilendireceğini taahhüt eder. Aksi halde Üye, iletişim bilgilerinin kendisine ait olmamasından veya iletişim kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı Nolsa.com’un ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararı tazminle yükümlü olacaktır.

 

4.1.6.    Üye, platforma erişmek için kullandığı kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Bu bilgileri kullanma hakkı münhasıran Üye’ ye ait olup, Üye bu bilgileri hiçbir şekilde üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Bu bilgilerin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamen Üye sorumludur. Nolsa.com, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle ve araştırmakla yükümlü değildir. Üye, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Nolsa.com’a derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

4.1.7.    Üye, Nolsa.com’un ve/veya üçüncü kişilerin haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde Platform üzerinde bulunan görsel ve işitsel içerikleri, dosyaları, katalogları,…vb.’ni çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını veya bu tarz anlamlar doğurabilecek şekilde, Platform’a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız davranış ve rekabet ihlali teşkil eden işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4.1.8.     Platform üzerinde Üye tarafından yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup, platformu kullanırken, kanun ve mevzuat hükümlerine uyulacağını, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulmaması, platform altyapısına makul olmayan ve orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılması, platforma yetkisiz bağlanılması ve platformun yetkisiz kullanılması gibi nedenler ile gerek Nolsa.com gerekse de üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluğun bizzat Üye’ye ait olacağını, Üye; platformun haksız ve hukuka aykırı kullanılmasından dolayı Nolsa.com ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ve ziyanları tazmin edeceğini, bu sorumluluklar nedeni ile Nolsa.com’ den herhangi bir talepte bulunmayacağını, Nolsa.com’e yöneltilebilecek olası talep ve zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan, ve taahhüt eder.

 

4.1.9.     Nolsa.com, Mobil Uygulama üzerinden sağlanan İçerik ve Hizmetler’in hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, idari, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi doğudan ve dolaylı zararlar ile üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri veya uğradıkları zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda Nolsa.com’a herhangi bir sorumluluk yüklenmesi durumunda buna sebebiyet veren Üyeler, Nolsa.com’un her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

4.1.10.     Üyeler, satın aldıkları ürün ve/veya Hizmetlere ilişkin yaptıkları yorumların, karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olması, argo ve ırkçı ifadeler içermesi, genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi, yorum yapılan Üyenin tüm kullanıcılara açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb.’ni içermesi, yanlış ve/veya sahte Üye bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan Üyeler tarafından yapılmış olması, yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir Üyeye verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi Üye tarafından Nolsa.com’a bildirilmesi, yorumun link veya script içermesi durumunda, Nolsa.com’un söz konusu yorumu kaldırma, yorum sahibinin üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul eder. 

 

4.1.11.     Üye, mallar ile ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı olduğunu; cayma hakkını Satıcı’ya karşı kullanacağını; cayma hakkı kullanımı sonucunda bedel iadesinin Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini; bu nedenlerle Nolsa.com’un 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile ilgili hükümler dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmadığını; Nolsa.com’un, sadece Alıcı tarafından yapılan ödemeyi Satıcı’ya iletmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

 

4.2.   Nolsa.com’ ın Hak ve Yükümlülükleri

 

4.2.1.    Nolsa.com’un Sanal Pazaryeri’nde yer alan herhangi bir Ürün veya Hizmetin Satıcısı konumunda olmaması, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Ve Yer Sağlayıcı sıfatına haiz olması sebebiyle, Nolsa.com Üyeler tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla/kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

 

Hukuka, Sözleşmelere aykırı bir içerik girilmiş olması veya içeriğin ırkçı, yabancı düşmanı, pornografik veya insan haklarına karşı vb… uygun olmayan mahiyette olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili ilan ve içerik Nolsa.com tarafından kaldırılacaktır. Ayrıca, üyeler tarafından yüklenen içerikleri, dilediği zaman hiçbir bildirimde bulunmadan, hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırma, kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Platform’da yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Nolsa.com’un ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edenler, Nolsa.com’e ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

 

Nolsa.com’un ürün ve/veya Hizmetlere ilişkin içerikleri siteden kaldırması nedeniyle Üyelere karşı tazmin vb. herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

4.2.2.    Üyelerin birbirleriyle Mal ve/veya Hizmet alım satımı dolayısıyla yapacakları anlaşma, protokol, sözleşme vb. sebebiyle Nolsa.com sorumlu taraf olmayıp, sanal pazaryerinde sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. Hizmetlerden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden, iade durumunda bedel iadesinden Nolsa.com sorumlu değildir.

 

4.2.3.    Üyelik Sözleşmesi kapsamında veya ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda satışı yasaklanan ürünleri teşhir eden ve/veya Sözleşme hükümlerine ve sanal pazaryerinde belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Üye’nin üyeliği, Nolsa.com tarafından herhangi bir bildirim yapılmadan askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

 

Nolsa.com, Platformun işleyişine, hukuka, başkalarının hak ve hürriyetlerine, genel ahlak kurallarına aykırı olan içerikleri ve mesajları istediği zaman dilediği şekilde kaldırma hakkına sahiptir. Üyeler, söz konusu işlem sebebiyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

 

Nolsa.com, telif, marka, fikri haklar dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce yapılacak başvuruları muhatabına bildirecektir. Nolsa.com, hak sahibi tarafından yapılan başvuru sonucunda, Üyelere ilişkin mal ve/veya Hizmet listelerini kaldırma ve gerektiğinde ihlal eden Üye’nin Üyeliğini iptal etme veya geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.

 

4.2.4.    Nolsa.com, Üyeler ve kullanıcıların Sanal Pazaryeri’nden Ürün ve/ veya Hizmet alımı ve/veya satımı yapabilmeleri, Ürün ve /veya Hizmetlerine ilişkin içerikleri ve özellikleri belirtebilmeleri, kendilerine tahsis edilmiş hesapları kolaylıkla kullanabilmeleri ve etkin olarak, Platform ve Mobil Uygulamalardan rahatlıkla faydalanabilmeleri amacıyla, iş bu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen şartlar kapsamında, kesintisiz Hizmet sağlanabilmesi amacıyla, gerekli teknolojik altyapıyı kurmak geliştirmek ve işletmek konularında yetkilidir.

 

Nolsa.com’un söz konusu maddede belirtilen, teknolojik altyapı kurma yetkisi, sınırsız, ücretsiz ve süresiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmeyip, Nolsa.com her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan, Platform’da sunulan Hizmetleri ve teknolojik altyapısını geçici veya kalıcı olarak durdurabilir.

 

4.2.5.    Nolsa.com, Platform’da sunulan Hizmetleri ve Üyelerin sisteme yükledikleri içerikleri, bilgileri her zaman değiştirebilme ve hiçbir bildirimde bulunmadan üçüncü kişilerin (Üyeler ve Kullanıcılar dahil) erişimine kapatabilme ve silme hakkına sahiptir. Üyeler, Nolsa.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadır. Nolsa.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler ve Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi halinde Nolsa.com’un, Üye’nin platformu kullanma hakkını dondurma veya sonlandırma hakkı saklı olmak üzere oluşabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye ve Kullanıcıya aittir.

 

 

4.2.6.    Üyeler ve / veya kullanıcılar teşhir ettikleri ürün ve Hizmetlere ilişkin Sanal Pazaryeri dışında bulunan, kendilerine veyahut üçüncü kişilere ait internet sitelerine, portallara, dosyalara veya içeriklere bağlantı verebilirler. Üyeler dışında, bu tür yerlere erişim Nolsa.com tarafından da sağlanmış olabilir. Sanal Pazaryeri üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, portallar, dosyalar, içerikler ve bunlar üzerinden sunulan Hizmetler, ürünler veya bunların içeriği hakkında Nolsa.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyeler dışında, bu tür yerlere erişim Nolsa.com tarafından sağlanmış olsa dahi, söz konusu linklere erişimin sağlanması herhangi bir doğrulama veyahut söz konusu internet sitesi, portal,vb’ni işleten kişileri destekleme amacı taşımamaktadır.

 

4.2.7.    Nolsa.com, yüklenen dosyalarda virüs ya da benzeri zararlı özellikler bulunmadığını, uygulamanın hatasız ve kesintisiz olacağını ve/veya Hizmet’in kullanılmasından beklenebilecek sonuçları garanti ve taahhüt etmemekte olup; uygulamanın kullanılması sırasında oluşacak arıza, hata, eksiklik, kesinti, virüs, nakilde gecikme, internet bağlantı Hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebep sonucu meydana gelen zarar ve ziyan dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ve uygulamanın Üyelerin işlem ve fiillerinden ve sair eylemlerden, bu platformda yer alan bilgi ve görsellerden dolayı hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

 

4.2.8.    Nolsa.com, ürün ve para iadesi ile ilgili olarak talep iletme konusunda sistem altyapısını kurmakla yükümlü olup, iadeye ilişkin tüm hususlar Alıcı ile Satıcı arasında gerçekleşecek, iade Satıcı tarafından yapılacaktır. 

 

 

5. Kullanım Şartları

 

www.nolsa.com websitesini ziyaret eden kullanıcılar ve Üyeler (bireysel ve kurumsal) aşağıdaki Kullanım Şartlarını okuduklarını, anladıklarını, Kullanım Şartlarında belirtilen ve websitesinde bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiklerini, websitesinde belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

 

5.1.     Websitesine giren ve Üye olan kullanıcılar mail adresi, telefon ve diğer kişisel bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak verdiklerini kabul ve beyan ederler. Üye olunurken sisteme girilen verilerin doğru olmamasından Nolsa.com sorumlu değildir.

 

Üyeler, Platforma girdikleri verilerin gizli ve özel olmadığını kabul ederler. Herkese açık alanlara girilen bilgileri Nolsa.com kullanabilme hakkını saklı tutar.

 

5.2.     Üyeler satışını yaptıkları ve /veya teşhir ettikleri ürün ve Hizmetlerle ilgili olarak, marka ve kullanım haklarının kendilerinde olduğunu, kabul ve beyan ederler. Bir başkasına ait tasarım ve eserleri teşhir edemezler, kendilerine ait olmayan ve ticari amaç taşıyan hiçbir belge, video veya resim yayınlayamazlar. Olası aksi bir durumda, sorumluluk Üyelere ait olup, Nolsa.com teşhir edilen ürün ve Hizmetlerle veya içerikle ilgili olarak telif, patent, ticari marka, fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle sorumlu tutulamaz. Üyeler, bu hakları ihlal edecek herhangi bir bilgi, unsur veya içeriği yaymayacaklarını, iletmeyeceklerini veya sunmayacaklarını kabul etmekle birlikte, Nolsa.com’un bahsi geçen durumları kontrol etme sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Telif haklarının ihlali nedeniyle Üçüncü şahıslar tarafından açılacak davalarda, Nolsa.com tarafından ödenmek zorunda kalınan tazminat bedelleri ilgili Üye’ye rücu edilecektir.

 

5.3.     Satıcılar, Platform üzerinden gerçekleştirilen satışlardan, satış bedeli üzerinden (KDV dahil tutar ) %4.5 oranında Hizmet Komisyonu ödeyeceklerini kabul ederler. Komisyon oranlarında, önceden duyurulmak şartı ile anlık veya dönemsel olarak artış veya azalış yapılabilir. Yeni oranlar, web sayfasında duyuruldukları andan itibaren geçerlidir.

 

5.4.     Üyelerin ve kullanıcıların ilgili mevzuat gereği sanal pazaryerinde gerçekleştirdikleri işlemler sonucunda mali, hukuki, idari ve cezai sorumluluklarını gerektiren durumlar olabilir (vergi ödemeleri gereği gibi)  Bu ve buna benzer durumlardan Nolsa.com sorumlu değildir. Doğabilecek tüm yükümlülükler Satıcıların ve Alıcıların sorumluluğundadır.

 

5.5.     Nolsa.com, mevzuat çerçevesinde Üyelerin bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. Aynı zamanda; kullanıcının/Üye’ nin IP adresi, Platformun hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik Hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Üyeler, Nolsa.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturması ve pazar araştırmaları yapması için, Nolsa.com’un işbirliği içinde olduğu firmalara Üye ve kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına onay verdiklerini kabul ve beyan ederler.

 

5.6.     Üyeler, Üyelik esnasında elektronik olarak onay vermek suretiyle Üyelik Sözleşmesi hükümlerini, Platform’da belirtilen koşul ve kuralları kabul ettiklerini beyan ederler.

 

5.7.     Üyeler, ırkçı, yabancı düşmanı, pornografik veya insan haklarına karşı uygun olmayan ve/veya Türk hukuk kurallarına aykırı içerik yüklemeyeceklerini veya propaganda yapmayacaklarını, buna benzer içerikleri yaymayacaklarını; yasa dışı veya adil olmayan, reklam durumu oluşturan herhangi bir bilgi, unsur veya içeriği teşhir etmeyeceklerini, iletmeyeceklerini ve üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

5.8.     Üyeler, Sanal Pazaryerinin kullanımı esnasında, teknolojik ve Mobil Uygulamalardan faydalanırken, oluşabilecek güvenlik zafiyetlerini, iletişim adreslerinden ve/veya sosyal medya hesapları üzerinden en kısa sürede Nolsa.com’a bildireceklerini kabul ederler.

 

Üyeler ve kullanıcılar, Platform’da verilen Hizmet’ in kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, sorunlar yaşanması, veri kaybı halinde meydana gelebilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan, teknik aksaklıklar sebebiyle meydana gelebilecek problemlerden Nolsa.com’un sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt ederler.

 

5.9.     Üyeler, ürün, Hizmet ve içerikleri yanlış kategoride listelemeyeceklerini, teşhir edilen ürün ve/veya Hizmetlerin teslim ve/veya ifa edilmemesinden veya satın alınan ürün ve/veya Hizmet bedelinin ödenmemesinden Nolsa.com’u sorumlu tutmayacaklarını kabul ve beyan ederler.

 

5.10. Üyeler ve kullanıcılar fiyatları ve Platformun işleyişini manipule etmeyeceklerini, diğer Üyeler ve/veya tanıdık Üyelikler arasında ürün ve/veya Hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferi sağlayan her türlü nitelikte işlem yapmayacaklarını, diğer kullanıcıların listelerine müdahale etmeyeceklerini, spam, zincirleme e-posta göndermeyeceklerini, kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlarda bulunmayacaklarını, Platformun altyapısını, bütünü veya bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanmayacaklarını, websitesine, mobil uygulamaya ve sisteme zarar verecek şekilde Platforma erişim sağlamayacaklarını,  Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig), veri taraması (data trawling) vb. yazılımları veya sistemleri kullanmayacaklarını, diğer kullanıcıların verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmayacaklarını, Platformun (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş ve/veya işlenmiş faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Üyelerin yazılı ön onayı olmaksızın e-posta veya diğer kişisel bilgilerini toplamayacaklarını, saklamayacaklarını ve dağıtmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Sanal pazaryerinde belirtilen içeriğin Kullanım Şartlarında belirtilen hükümlerle ters düşecek şekilde kullanılması hukuka aykırı olup, Nolsa.com’un dava ve takip hakları saklıdır.

 

Kullanım Şartlarına ve yasalara aykırı olacak şekilde kullanım tespit edilmesi halinde Nolsa.com Üyeleri ve/veya kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahip olup, bu tür kullanımlar sonucu ortaya çıkabilecek muhtemel zarar ve taleplerden Üyeler ve/veya kullanıcılar bizzat sorumlu olduklarını kabul ederler.

 

5.11. Üye, kullanıcı adı olarak Nolsa.com sahibi şirketin ünvanı, www.nolsa.com markası veyahut buna benzer ibareleri ve üçüncü şahısların marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı adı belirlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

5.12. Üye’nin kurumsal Üye olması durumunda, ilgili tüzel kişiyi temsil ve imzalama yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Aksi halde, ortaya çıkabilecek borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.13. Üyeler işbu, Üyelik Sözleşmesini onaylamakla ve sözleşmeye taraf olmakla birlikte, Nolsa.com’un Platform üzerinde Üyeler ve kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü yazışmayı, iletişimi ve içeriği izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul ve beyan ederler.

 

5.14. Üyelerin vermiş oldukları ilanları görüntülemek dışında bir amaçla, veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka yerlerde doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, Sanal Pazaryeri üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere, benzer fiillerin işlenmesine Nolsa.com tarafından izin verilmemektedir. Bu tür eylemler hukuka aykırı olup; Nolsa.com’un dava ve takip hakları saklıdır.

 

Platform üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Platform’da belirtilen Üyelik Sözleşmesi çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup; Nolsa.com’un her türlü talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

Nolsa.com’in izni dışında Üyelerin, Platform üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yasaktır.

 

6. Mal ve Hizmet Alımı

 

Üye, Platform’da arz edilen ürün ve/veya Hizmetleri satın alabilir. Üye, satın aldığı ürün ve/veya Hizmetlere ilişkin olarak, ilgili malın Satıcısı ile arasında düzenlenmiş olacak olan ön bilgilendirme formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylamış olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.Üye, Nolsa.com’un Platform’da arz edilen mal ve Hizmetlerle ilgili olarak, Nolsa.com’un imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya mecra kuruluş sıfatının bulunmadığını; malların tedariki/teslimi ile ilgili her türlü eylemin Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini bildiğini ve bu sebeple, mallar ile ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı olduğunu; cayma hakkını Satıcı’ya karşı kullanacağını; cayma hakkı kullanımı sonucunda bedel iadesinin Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı/Sözleşmeye ve hukuka aykırı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında Nolsa.com’un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; mallara ilişkin faturanın Satıcı tarafından kesileceğini bildiğini; bu nedenlerle Nolsa.com’un 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile ilgili hükümler dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmadığını; Nolsa.com’un, sadece Alıcı tarafından yapılan ödemeyi Satıcı’ya iletmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Üye’lerin Platform üzerinden aldığı ürün ve/veya Hizmete ilişkin satım bedeli, Satıcı’ya iletilmek üzere Ödeme Aracı Kurum vasıtasıyla, kapıda(seçenek aktif olursa) veya Platform aracılığıyla kredi kartı üzerinden veya havale/EFT ile tahsil edilir. Alıcı, Satıcı’nın Ürün tesliminin veya Hizmet’ in ifa edildiğine ilişkin onayı Platforma girmesine müteakiben, ürünü/hizmeti teslim aldığı tarihten itibaren, 2 (iki) iş günü + 24 saat içinde onay veya red/iade bildiriminde bulunmazsa otomatik onaylanacağını kabul etmiş bulunarak, ürün ve/veya Hizmet bedeli Satıcının hesabına transfer edilir. Nolsa.com’un geç gelen talepler ile ilgili, herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, talebin süresi içerisinde iletilmesi tamamen, Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin, Tüketici mevzuatından kaynaklanan tüm hakları saklıdır. Nolsa.com’un satım bedelini Satıcı’ya iletmekle sınırlı olan Hizmeti, hiçbir şekilde Üye ve Satıcı arasındaki satım akdine taraf olduğu şeklinde yorumlanamaz.

 

Üye, Platform üzerinden ürün ve/veya Hizmet satın alımı esnasında kullandığı kredi kartı bilgilerinin, Nolsa.com’un anlaşmaya vardığı Ödeme Aracı Kurum tarafından saklanmasına onay verebilir. Söz konusu onay, kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanması için gerekli olan yazılı onay yerine geçer. Üye, kendisine ait kredi kartı bilgilerinin Nolsa.com’un anlaşmaya vardığı Ödeme Aracı Kurum tarafından saklanmasına onay vermediği takdirde, bu bilgiler Ödeme Aracı Kurum tarafından saklanmaz. Üye’ye ait kredi kartı bilgileri, Platform üzerinde hiçbir koşul ve durum altında saklanmamakla beraber, Nolsa.com’un anlaşmaya vardığı Ödeme Aracı Kurum üzerinde, Üyenin onay vermesini takiben sadece Üye’nin gelecekte yapacağı ürün ve/veya Hizmet satın alımlarında aynı bilgilerin kullanılması amacına yönelik olarak saklanır. Kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin tüm güvenlik önlemleri ve yasal yükümlülükler Ödeme Aracı Kurum tarafından sağlanacak olup, Üye, Nolsa.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu nedenle kendisine başvuramayacağını, muhatabının Ödeme Aracı Kurum olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, dilediği takdirde, kredi kartı bilgilerinin Ödeme Aracı Kurum tarafından saklanmasından vazgeçerek bu bilgilerin silinmesini talep edebilir.

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi ile Satıcı, satışa sunduğu ürün ve/veya Hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı'dan tahsil edilmesi konusunda, Nolsa.com’u temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, ürün ve/veya Hizmetlere ilişkin ödemeyi, Nolsa.com’a yapmakla, alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecek olup, yukarıda belirtilen temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde Nolsa.com, Üyelik Sözleşmesini feshetme ve Satıcı'nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

 

7. Gizlilik

 

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesini onaylamakla ve kabul etmekle birlikte, Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında, Nolsa.com’un Üyeler’e ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dâhil olmak üzere, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullara uygun olarak kullanabileceğini ve/veya üçüncü kişilere açıklayabileceğini kabul ve beyan eder.

 

8. Fikri Mülkiyet Hakları

 

Platform’un yazılımı, logosu, tasarım, metin, www.nolsa.com markası, Platformda yer alan tüm mobil ve teknik uygulamalar, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ve bunlara ilişkin olarak Nolsa.com tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Nolsa.com’un mülkiyetindedir.

 

Üyeler, Sanal Pazaryerinde sunulan Hizmetleri, Platform’da yer alan her türlü bilgiyi, Nolsa.com’un mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Nolsa.com’un izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz ve üçüncü şahısların Platformda sunulan Hizmetlere erişmesine ve kullanmasına izin veremez. Üyeler, Platformda yer alan mobil ve teknik uygulamaları veya websitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Nolsa.com’un izni olmaksızın kullanamaz. Üyelerin, üçüncü kişilerin veya Nolsa.com’un fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üyeler, Nolsa.com’un ve/veya söz konusu üçüncü kişilerin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

Nolsa.com’un sanal pazaryerinde sunduğu Hizmetleri, websitesi, Platform üzerinde sunduğu mobil ve teknik uygulamaları, bilgileri, telif, patent, ticari marka, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve bu kapsamdaki çalışmaları da dâhil, tüm hakları saklıdır.

 

9. Sözleşme Değişiklikleri

 

Nolsa.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz parçası olan eklerine ilişkin, şart ve koşulları uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

10. Mücbir Sebepler

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Nolsa.com, işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerinden herhangi birini ifa etmemesi, geç ifa etmesi veya eksik ifa etmesi sebebiyle ifa edilmeyen, geç ifa edilen veya eksik ifa edilen yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemez. Bu ve bunun gibi durumlar, Nolsa.com için gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Nolsa.com’dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

Mücbir sebep terimi, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren Nolsa.com anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın, kötü hava koşulları veya diğer bir doğal felaket de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Nolsa.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan, kaçınılamayacak ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar olarak yorumlanacaktır.11. Uygulanacak Hukuk, Yetki ve Uyuşmazlıkların Çözümü ve Fesih

 

İşbu Üyelik Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve sözleşme kapsamında doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Üyelik Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek Nolsa.com’un Taraf olduğu her türlü ihtilaf, Denizli Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır. Nolsa.com’un taraf olmadığı anlaşmazlıklarda Alıcı’nın ikametgahındaki Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetleri de yetkilidir.

 

Üyeler, işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda Nolsa.com’un resmi defter ve ticari kayıtları ile Nolsa.com’un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, elektronik bilgilerin ve elektronik kayıtların, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.


Üyelik Sözleşmesi ekleriyle birlikte, konuya ilişkin olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde, işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

Nolsa.com Üyelerin, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerini ve Platformda yer alan kullanıma, üyeliğe ve Nolsa.com Hizmetlerine ilişkin benzeri koşul ve kuralları ihlal etmeleri durumunda, Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle Nolsa.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

 

12. Devir

 

Nolsa.com, Sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir.

 

13. Yürürlük

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin elektronik onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin üyeliği iptal oluncaya kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

Üyelik Sözleşmesi, aşağıdaki eklerle birlikte bir bütündür.

 

 

EK-1 Gizlilik Politikası

 

Nolsa.com, Üye'nin Sanal Pazaryeri’nde sunulan Hizmetlerden faydalanabilmek için web sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil, her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Nolsa.com, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Platformda yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Üye, Sanal Pazaryerinde sağlanan Hizmetlerden yararlanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasını, kullanılmasını, aktarılmasını ve diğer şekillerde işlenmesini açık bir şekilde ve özgür iradesiyle kabul etmekte ve onay vermektedir.

 

Üye tarafından Platforma tanımlanan ve paylaşılmasına izin verilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, web sitesi'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sunulabilmesi ve Üye'ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Nolsa.com ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerine istinaden 3. kişiler ile paylaşılabilir.

 

Elde edilen kişisel veriler, Üyelerin, Alıcı, Satıcı ve kullanıcıların Platformda sunulan Hizmetlerden en iyi şekilde yararlanabilmeleri amacıyla işbu Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi adına, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, Nolsa.com, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilme hakkına sahiptir.

 

Üye, kişisel verilerinin Nolsa.com ve diğer Taraflarca kullanımına ve saklanmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Nolsa.com, söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. madde uyarınca, güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye, kişisel verileri üzerinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerde, dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

 

Nolsa.com’un sayfalarında kullandığı Facebook, Youtube, Instagram ve diğer Sosyal Ağ bileşenleri, ilgili sitelerin geliştirici sayfalarından alıp kullanılan hazır ve üreticilerin denetiminde olan güvenli bileşenlerdir. Nolsa.com olarak; ilgili sosyal ağların gizlilik politikaları dışında farklı bir politikası bulunmamaktadır.

 

EK-2 Alıcı İçin Kurallar

 

Sanal Pazaryeri kuralları, tüm Üyelerin güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmeleri amacıyla oluşturulmuştur. Alıcı’nın Üyelik Sözleşmesi ve Eklerini inceleyip, kuralları bilmesi ve işlemlerini bu kurallara uygun olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 

Platform dışında işlem gerçekleştirmek için Satıcıyla irtibat kurulması ve teklifte bulunulması kural ihlalidir ve Üyelik iptal edilir.

 

Alıcıların Satıcılar ile mesajlaşarak iletişime geçtiklerinde, argo ve hakaret içeren cümleler kullanıldığının veya işlemlerde suç unsuru bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, Üyelik iptal edilir.

 

·         Alıcı, ürün ve/veya Hizmet satın alarak; Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve ürün açıklamasını kabul etmiş sayılır.

 

·         Alıcı, satın aldığı ürün ve/veya Hizmet bedellerini, Güvenli E-Ticaret Sistemini kullanarak Nolsa.com’un anlaşmalı olduğu Ödeme Aracı Kurum tarafından yönetilen Bloke Havuz Hesaba, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi, ürünün Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere göndermeyi kabul ve taahhüt eder.

 

·         Alıcı, Satıcı'nın Platform'a onay girmesinden sonra ürünü/hizmeti teslim aldığı tarihten itibaren 2 (iki) iş günü + 24 saat içinde, Bloke Havuz Hesapta tutulan ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına transferi için Platform üzerinden onay vereceğini veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü/hizmeti kabul etmemesi, üründe/hizmette sorun olması durumunda, ürünü Satıcıya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için İade kutucuğunu işaretleyerek Üyelik hesabı üzerinden zamanında işlem yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.   

 Alıcı, Satıcı’nın onayı Platforma girmesini müteakiben, ürünü/hizmeti teslim aldığı tarihten itibaren, 2 (iki) iş günü + 24 saat içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, ürün ve/veya Hizmet bedeli Satıcının hesabına transfer edilir. Alıcının 2 (iki) iş günü + 24 saat içinde ürüne ilişkin onay veya iade bildiriminde bulunmaması sonucunda ürün ve/veya Hizmet bedeli Satıcının hesabına transfer edilmesi, cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Alıcı, tüketici olması durumunda, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir.

·         Alıcı, Sanal Pazaryeri’nde Satıcılar tarafından satışa sunulan ürünlerin problemli, ayıplı ve/veya kaçak olup olmadığı, niteliği, orijinal olup olmadığı, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili Nolsa.com’in bilgi sahibi olmadığını ve olması gerekmediğini, satışa sunulan ürünleri taahhüt ve garanti etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

·         Alıcı, Platform üzerinde gerçekleşen alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi veya ürüne verilen teklifleri iptal etmesi sebebiyle, Nolsa.com’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmayacağını; Nolsa.com’un, satın almaya çalıştığı ürünün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini ve uğradığı zarar sebebiyle herhangi bir tazminat ödenmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

·         Alıcı, Satıcıya havale edilmesi için Bloke Havuz hesaba gönderdiği satış bedelinin, KDV dâhil Hizmet komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından, işbu Üyelik Sözleşmesinde ve Ek-2’de belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcının Nolsa.com’a bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Bloke Havuz Hesapta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde Nolsa.com’un Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

·         Alıcı, Sanal Pazaryeri’nde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satış sözleşmesi ile ilgili yönetmelik çerçevesinde, Nolsa.com’un kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

·         Alıcı, Nolsa.com’un mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; Nolsa.com’un, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, Satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve diğer, her ne ad ve ünvan altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını, Satıcı ile arasındaki mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olmadığını, mesafeli satış sözleşmesi ve/veya satış konusu ürün ve/veya Hizmete ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; söz konusu taleplerle ilgili Nolsa.com’un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını ve mesafeli satış sözleşmesi hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

·         Alıcı, mallar ile ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı olduğunu; cayma hakkını Satıcı’ya karşı kullanacağını; cayma hakkı kullanımı sonucunda ürün iadesinin kendisi tarafından, bedel iadesinin Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini; bu nedenlerle Nolsa.com’un 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile ilgili hükümler dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmadığını; Nolsa.com’un, sadece Alıcı tarafından yapılan ödemeyi Satıcı’ya iletmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Yukarıda belirtilen hususlardan bir veya birkaç tanesinin gerçekleşmesi durumunda, Nolsa.com Alıcının üyeliğini iptal edebilir.

 

EK-3 Satıcı için Kurallar

 

 

Sanal Pazaryeri kuralları, tüm Üyelerin güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmeleri amacıyla oluşturulmuştur. Satıcının Üyelik Sözleşmesi ve Eklerini inceleyip, kuralları bilmesi ve işlemlerini bu kurallara uygun olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 

Satıcılar, ödemesi Ödeme Aracı Kurum tarafından yönetilen Havuz hesaba yapılmış bir ürünü/ve veya hizmeti, Alıcıya beyan ettiği süre içinde ve teslim şartlarına uygun ve ayıpsız olarak teslim etmekle yükümlüdür.


Nolsa.com, Satıcıların niteliğini görsel ve yazılı olarak tam anlamıyla ortaya koyamadıkları ürünlerinin listelenmesine izin vermeyebilir.


Satıcılar, Alıcıların memnuniyetini sağlamakla ve işbu Üyelik Sözleşmesinde de belirtilen, listeledikleri ve satışa sundukları ürünlerin niteliğinden sorumludurlar. Ürünleri sürekli iade edilen ve ürünleri hakkında şikâyet alınan Satıcının üyeliği, yapılan değerlendirme sonucunda kısıtlanabilir veya iptal edilebilir.

 

Satıcılar, Ek-6’da belirtilen Yasaklı ürünleri detaylı olarak incelemeli ve bu kapsamda değerlendirilen ürünleri satışa sunmayacaklardır. Aksi halde sorumluluk kendilerine ait olacaktır.

Kural ihlalleri sebebiyle, satışa sunulan herhangi bir ürün ve/veya Hizmet ile ilgili listeleme kaldırıldığında, Satıcılara bilgilendirme e-maili gönderilmektedir.

 

·         Satıcı, Sanal Pazaryeri’nde satışa sunduğu ürün ve Hizmetlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve ürünün/ürünlerin kendisi tarafından satılması ile ilgili herhangi bir hukuki veya başka bir engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

·         Satıcı, ürün ve/veya Hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunu ve/veya sattığını ve/veya ithal ettiğini, bu ürün ve Hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini, ürün ve/veya Hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

·         Satıcı, Platform’da satışa sunacağı ürün ve hizmetleri, önceden belirlediği ve açıkladığı sabit bir fiyatla teşhir etme ve satma hak ve yetkisine sahiptir. Satıcı, Alıcı'nın ürün ve/veya Hizmet bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve Bloke Havuz Hesap'a parayı göndermesi halinde, ürün ve/veya Hizmeti almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

·         Satıcı, satışa arz ettiği ürün ve Hizmetlerin, Üyelik Sözleşmesi ve Eklerinde belirtilen hükümlere, Sanal Pazaryeri’nde sunulan uygulamaların ve Hizmetlerin kullanımına ilişkin koşul ve kurallara aykırı olmadığını, yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu, yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

·         Satıcı, Sanal Pazaryeri’nde teşhir edilen ürün ve Hizmetlerin tüm hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, Nolsa.com’un ürünün ve/veya Hizmetin sunumu ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içinde olmadığını kabul eder.

 

·         Satıcı, Alıcı'nın ürünü teslim alıp, Bloke Havuz Hesaptaki ürün ve/veya Hizmet bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için Üyelik hesabı üzerinden bildirimde bulunup onay vereceğini veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmeyerek, ürünü Satıcı'ya iade edebileceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Üyelik hesabı üzerinden bildirimde bulunup, onay vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

·         Satıcı, Üyelik Sözleşmesi ve Eklerinde belirtilen hükümler uyarınca, sipariş edilen ürünü zamanında, hasarsız, Sanal Pazaryeri’nde belirttiği niteliklere uygun olarak göndereceğini ve zamanında teslim edilmesini sağlayacağını; ürünün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile ilgili yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

·         Satıcı, ürün ve/veya Hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerin yerine getirildiğini, yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

·         Satıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için Bloke Havuz Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dâhil Hizmet komisyonu kesildikten ve Alıcı'nın işbu Üyelik Sözleşmesinde ve Ek-2’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcı'nın Nolsa.com’a bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Bloke Havuz Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde, Nolsa.com’un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

·         Satıcı, Platform üzerinde gerçekleşen alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın ürünü almaktan vazgeçmesi durumunda, Nolsa.com’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmadığını, Nolsa.com’dan Sanal Pazaryeri’nde satmaya çalıştığı ürünün, her ne şekilde olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın belirlediği alım şartları üzerinden bir başkasına satılmasını talep etmeyeceğini veya uğradığı zarar sebebiyle herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

·         Satıcının, işbu Üyelik Sözleşmesi ve Eklerinde belirtilen hükümlere uymaması sebebiyle, Nolsa.com’un herhangi bir zarara uğraması durumunda, Nolsa.com’un zararını en kısa sürede tazmin edeceğini; Satıcının Bloke Havuz Hesapta bakiyesi bulunması durumunda, Nolsa.com’un herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu tutardan karşılayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

·         Satıcı, ürün ve/veya Hizmet satışı ile ilgili olarak, satış aşamasında ve/veya satış işlemi tamamlanıp ödeme yapıldıktan sonra, Alıcının ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu, Üyelik Sözleşmesi ve Eklerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı, Alıcı ve Hak sahipleri tarafından ileri sürülebilecek tüm talep ve davalardan doğabilecek hak ve alacaklar ile her türlü masraf ve avukatlık ücretini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Nolsa.com’un, aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından açılabilecek tüm davalardan dolayı, doğabilecek avukatlık ücreti, tazminat ve diğer taleplerini Satıcıya rücu etme hakkı her zaman mevcuttur.

 

·         Satıcı, Sanal Pazaryeri’nde Üyelik hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırması durumunda, Nolsa.com’a karşı tedarikçinin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

 

·         Satıcı, açık artırma ve benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda, Nolsa.com tarafından belirlenen kurallara uygun davranmayı, işbu sözleşmenin ve/veya yasal düzenlemelerin ihlal edilmesi durumunda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak, Nolsa.com tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

·         Satıcı, ürün ve/veya Hizmetlere ilişkin bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Nolsa.com’in söz konusu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek gibi bir yükümlülüğü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

·         Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını, Alıcı’nın tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının kendisinin olacağını, Alıcı’nın taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

·         Satıcı, Alıcıların her türlü talebinin muhatabının kendisi olduğunu; Alıcı’ nın cayma hakkını kendisine karşı kullanacağını; cayma hakkı kullanımı sonucunda ürün iadesinin Alıcı tarafından, bedel iadesinin kendisi tarafından gerçekleştirileceğini; bu nedenlerle Nolsa.com’un 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile ilgili hükümler dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmadığını; Nolsa.com’un, sadece Alıcı tarafından yapılan ödemeyi Satıcı’ya iletmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Nolsa.com, ürün ve para iadesi ile ilgili olarak talep iletme konusunda sistem altyapısını kurmak dışında bir misyon ve sorumluluğu bulunmamaktadır. İade sözkonusu olduğunda iadeye ilişkin tüm hususlar alıcı ile satıcı arasındadır.

 

Yukarıda belirtilen hususlardan bir veya birkaç tanesinin gerçekleşmesi durumunda, Nolsa.com ürün veya ürünlerin satışını durdurabilir ve/veya Satıcının üyeliğini iptal edebilir.

 

Satıcıların, argo ve hakaret içeren cümleler kullanıldığının veya işlemlerde suç unsuru bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, Üyelik iptal edilir.

 

 

 

EK-4              Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

Madde-1        Sözleşmenin Tarafları

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nde bilgileri yazılı Satıcı ile Alıcı arasında akdedilmiştir.

 

Madde-2        Konu

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin konusu, Alıcı’nın, sipariş verdiği, web sitesinde içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürün ve/veya Hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Alıcı, satışa konu ürün ve/veya Hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vb. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgileri ve cayma hakkı konusunu okuyup bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri, Ek-8’de belirtilen, “Ön Bilgilendirme Formu” nu onaylayarak, elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün ve/veya Hizmet siparişi verdiğini, Üyelik Sözleşmesi ile Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerince kabul ve beyan eder. Platform üzerinde yer alan ön bilgilendirmeler ve fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda, Alıcı ve Satıcı Üyelik Sözleşmesi ile Mesafeli Satış Sözleşmesinin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Madde- 3       Genel Hükümler

 

3.1.   Alıcı, Aracı Hizmet sağlayıcı Nolsa.com’a ait www.nolsa.com web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden,  Satıcı’nın ürün ve/veya Hizmetlerinin nitelikleri, özellikleri, KDV dâhil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürün ve/veya Hizmetler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda, elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğini sipariş vermekle birlikte, Üyelik Sözleşmesi ile Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve onaylanan ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.  

3.2.   Alıcı, https://www.nolsa.com internet sitesinden Satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler ile taşıma dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

 

Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.nolsa.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.3.   Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

3.4.   Alım satıma konu ürün ve/veya Hizmetler, Alıcı’nın yasal olarak düzenlenmiş olan ürünün 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslimine ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla, her bir ürün için Alıcı’nın teslimat adresinin Satıcı’ya olan mesafe uzaklığına bağlı olarak Platform üzerinde, ürün bilgileri içinde açıklanan teslimat süresi dâhilinde, ayıpsız, eksiksiz, Platform’da belirtilen ve Taraflarca onaylanan niteliklere uygun Alıcı tarafından gösterilen adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

 

3.5.   Alım satıma konu ürün ve/veya Hizmetlerin, Alıcı tarafından belirtilen adreste bulunan, teslim edilecek kişi veya kuruluşça teslim alınmamasından / teslimi kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

 

Satıcı, alım satıma konu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile birlikte teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine ve standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, Hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.6.   Alıcı, alınan ürünün teslimatı için Ek-8’de belirtilen Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle  ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı'nın ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.7.   Alım satıma konu ürün ve/veya Hizmetin teslimi için işbu sözleşmenin Alıcı tarafından onaylanmış olması ve ürün bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyit işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. Sözleşme konusu ürün ve/veya Hizmet bedellerinin, her ne sebeple olursa olsun ödenmemesi veya ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın ürün ve/veya Hizmeti teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.

 

3.8.   Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir sebeple yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile, ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı, ürünün Alıcı’ya teslim edilmiş olması kaydıyla, ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 gün içinde, geri gönderim bedeli Alıcı’ya ait olmak üzere, ürünü Satıcı’ya göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.9.   Satıcı, ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

3.10. Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden kaynaklanan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında, herhangi bir ilave bedel talep edilebilmesi için Alıcı’nın açık onayının ayrıca alınması zorunludur. Alıcı’nın açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçeneklerin kendiliğinden seçili olarak sunulmuş olmasından dolayı, Alıcı bir ödemede bulunmuş ise, Satıcı bu ödemelerin iadesini derhal yapmak zorundadır.

 

3.11. Satıcı, Alıcı’nın hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde (cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler dışında) Mesafeli Satış Sözleşmesinden cayma hakkının var olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Satıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde bedel iadesi işlemini Alıcı’ nın satın alma yöntemine uygun olarak gerçekleştirecektir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

 

3.12. Satıcı ürünün tesliminin veya Hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Mesafeli Satış Sözleşmesinin ifa süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı`nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel 14 (ondört) gün içinde iade edilir.

 

 

Madde4-Sipariş/ÖdemeProsedürü


4.1. Sipariş: 

 

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili ödeme kuruluşu üzerinden işleme alınır. Satıcı siparişi onayladıktan sonra Alıcıya sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden ürün/Hizmet teslimi yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler Alıcı’ ya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse Alıcı’ dan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, ödeme kuruluşunun koruma hesabına ulaştığının belirlendiği andır.

Mesafeli Satış Sözleşmesine konu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde Alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilir. Böyle bir durumda Alıcının Satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır. 

 

4.2.Ödeme: 

4.2.1        Alıcı kredi kartı ile ödeme yaptığında, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.2        Kapıda nakit ödeme sistemi aktif olduğunda Alıcı, ödemeyi ürünü teslim alma esnasında yapabilir.

4.2.3        Alıcı, Ek-5‘te detayları belirtilen Güvenli E-Ticaret Sistemini kullanarak, Nolsa.com’un anlaşmalı olduğu Ödeme Kuruluşu üzerinden de ödeme yapabilir.

 

Madde-5        Teslimat

 

Teslimat adresi Alıcı’ nın sipariş işlemini tamamlarken beyan ettiği adrestir. Teslimat, Satıcı’ nın kendisi veya belirlediği kargo firması aracılığı ile beyan ettiği süre içerisinde Alıcı’nın belirtmiş olduğu “Teslimat adresi” ne yapılacaktır. Teslim anında Alıcı’ nın adresinde bulunmaması durumunda dahi, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya geç iade edilmesi sebebiyle oluşan tüm giderler Alıcı’ya aittir.

 

Satıcı, kargo bilgilerini ürün kargoya verildikten en kısa süre içerisinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Kargo bilgilerinin geç bildirilmesi sebebiyle doğabilecek tüm zararlardan Satıcı sorumludur.

 

Satıcı, malın Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

 

Alıcı’nın, Satıcı’ nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.

 

Kargo masrafı, sipariş detayında belirtilen tarafça (Alıcı veya Satıcı) karşılanacaktır.

 

Ürün/Hizmetin eksiksiz olarak sunulduğunun ispat külfeti Satıcı’ ya aittir. İspat, Alıcı’ nın Platform üzerinden vereceği onay ile veya Hizmeti ayıpsız olarak teslim aldığına dair Satıcı tarafından alınan imza ile sağlanacaktır.

 

 

 

 

 

Madde-6        Ürün İade ve Cayma Hakkı

 

·         Alıcı; mal ve/veya Hizmet satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Mesafeli Satış Sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.  

 

·         Alıcı’ nın Satın aldığı malın ayıplı olduğunu anlaması durumunda, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde malın teslim tarihinden itibaren, Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 gün içerisinde Alıcı, Satıcı’ya başvurarak ödenen bedelin iadesini, ürünün ayıpsız olarak değiştirilmesini talep edebilir. Bu durumda; ürünün gönderim masrafları Satıcı’ya aittir.

 

·         Sözleşme’ de, Hizmet’ in ifasının 14 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, Alıcı ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir.

 

·         Malın teslimi Mesafeli Satış Sözleşmesine taraf olan kişi dışında bir kişiye yapılsa dahi Alıcı cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda; Satıcı, ürünü Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 9. madde hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır. 

 

·         Alıcı’nın, iade işlemi tercih edilmesi durumunda, Üyelik hesabında aktif hale gelen ve Ek-7’de belirtilen “Cayma Hakkı Bildirim Formu” nu doldurması zorunludur. Alıcı tarafından doldurulan söz konusu formun, Platform üzerinden Satıcı’ya gönderilmesinden sonra Cayma talebinin Satıcı tarafından teyit edildiğine ilişkin bilgi, Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede iletilecektir.

 

·         Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın Alıcı’ ya teslim masrafları da dahil olmak üzere, tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

 

·         Satıcı, tüm geri ödemeleri, Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

 

·         Cayma hakkının kullanımında, Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcı’nın ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda, Alıcı’dan iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda Satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın Alıcı’ dan alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

·         Satıcı, malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı Satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

 

·         Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

 

·         Alıcı’nın cayma hakkını kullanması durumunda Mesafeli Satış Sözleşmesi ve ilişkili diğer sözleşme ve belgeler de kendiliğinden sona erer. Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirmek zorundadır.

 

·         İadeye ilişkin tüm hususlar Alıcı ile Satıcı arasında olup Nolsa.com’un, ürün ve para iadesi ile ilgili olarak talep iletme konusunda sistem altyapısını kurmak dışında bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. İade sözkonusu olduğunda iadeye ve bedel iadesine ilişkin tüm hususlar alıcı ile satıcı arasındadır.

 

Madde-7 Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar

 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 

·         Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya Hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

·         Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

·         Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

·         Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

·         Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

·         Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 

·         Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

·         Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki,  eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

·         Elektronik ortamda anında ifa edilen Hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

·         Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan Hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

Madde-8        Mücbir Haller

 

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin, sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

 

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde Satıcı, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde, Alıcı’ya yazılı olarak veya faks, eposta ile durumu bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri, bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

 

Madde-9        Sözleşmenin Feshi

 

Satıcı, Alıcı’nın siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Mal satışlarında bu süre her halükârda otuz günü geçemez. Satıcı’ nın söz konusu süre içinde, yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, Alıcı sözleşmeyi feshedebilir. Mesafeli Satış Sözleşmesine aykırılık halinde Taraflardan birisi sözleşmeyi feshedebilir.

 

Sözleşmenin feshi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tüketiciye 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa Alıcı’ yı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

 

 

Madde-10      Gizlilik, Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

 

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede ve diğer belgelerde belirtilen Satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir.

 

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle muhafaza edilmez ve paylaşılamaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir veya üyenin talebi ile anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde saklanır.

Alıcı’ ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca Satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri Alıcı’ ya onayı sonrasında gönderilebilir.

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi, Alıcı’nın sipariş anında elektronik olarak verdiği onay ile yürürlüğe girmiş olup, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Alıcı ile Satıcı arasında gerçekleşen tüm işlemlere ilişkin kayıtlar, ilgili Yönetmelik kapsamında düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklere dair, her bir işleme ilişkin bilgi ve belge Nolsa.com tarafından 3 yıl boyunca saklanacaktır. Nolsa.com, kayıtlara ilişkin bilgilerin istenilmesi durumunda ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

 

Satıcı, elektronik ortamda Alıcı’ya teslim edilen gayrimaddi malların veya ifa edilen Hizmetlerin ayıpsız olduğunu ispatla yükümlüdür.

 

Madde-11      Yetkili Mahkeme

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasında, Alıcı’nın ikametgahındaki Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetleri de yetkilidir.

Madde-12  Yürürlük

Üye, internet üzerinden Üye olduğu anda işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin tüm şartlarını ve eklerini kabul etmiş sayılır.

 

EK-5 Güvenli E-Ticaret Sistemi

 

 

www.nolsa.com, Alıcı ve Satıcı arasında alım-satım işlemlerinde, ürün ve/veya Hizmet bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı’ ya Güvenli E-Ticaret Sistemi adında bir ödeme yönetimi Hizmeti sunmaktadır. Güvenli E-Ticaret Sistemi, Satıcı'yı, ürün teslimi karşılığında ürün ve/veya Hizmet bedelini tahsil edememe; Alıcı'yı da bedelin ödenmesine karşılık, ürünün gönderilmemesi veya ürünü istenilen nitelik ve şartlarda teslim alamama riskine karşı korumaktadır.

 

Alıcı ve Satıcı, ürün ve/veya Hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, sanal pazaryeri altyapısından yararlanarak mesajlaşabilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler.

 

Güvenli E-Ticaret Sistemi’nin işleyişi aşağıda belirtilmiştir:

 

·         Alıcı, ürün ve/veya Hizmet siparişini verdikten sonra, ürün ve/veya Hizmet bedelini, Nolsa.com’un anlaşmaya vardığı üçüncü kişi “Ödeme Aracı Kurum tarafından” yönetilen banka nezdindeki Güvenli Havuz hesaba transfer eder ve ürün ve/veya Hizmet bedelinin Güvenli Havuz hesaba yatırıldığı Satıcı’ ya bildirilir.

 

·         Satıcı ürünü, Alıcı, Güvenli Havuz hesaba ödeme yaptıktan 2 (iki) iş günü + 24 saat içinde Alıcı’nın adresine gönderir ve kargo bilgilerini Alıcı’ ya Platform üzerinden bildirir. Gönderilen ürünü teslim alan Alıcı, ürün kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun ise, ürün bedelinin Satıcı’ nın banka hesabına transferi için Platform üzerinden onay verir ve “Ödeme Aracı Kurum” Havuz Hesapta bekleyen tutardan Nolsa.com komisyonunu keserek kalan tutarı, Satıcı’ nın hesabına gönderir.

 

·         Satıcı, Alıcı ile anlaştıkları süre içerisinde, ürün ve/veya Hizmetin Alıcı’ ya teslimini/ifasını sağlamaz ise ya da Alıcı tarafından, gönderilen ürün ve/veya Hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilirse veya Alıcı ürün ve/veya Hizmeti satın almaktan vazgeçerse, (cayma hakkını kullanırsa) ürünü 14 gün içerisinde, Alıcı ve Satıcı arasında onaylanan sipariş koşullarında belirtildiği üzere, Satıcı’ya iade eder. Alıcı, ürünün iadesine ilişkin en kısa sürede Platform üzerinden siparişe girip, iade seçeneğini aktifleştirmek zorundadır.

 

Alıcı, Satıcı’nın ürünün kargo bilgilerini veya Hizmet’ in ifa edildiğine ilişkin bilgileri Platforma girmesini müteakiben, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren, 2 (iki) iş günü + 24 saat içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, ürün ve/veya Hizmet bedeli Satıcının hesabına transfer edilir. Nolsa.com, Alıcı ile Satıcı arasında yaşanabilecek olası anlaşmazlık durumlarında, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün bedelini Havuz Hesapta bloke etme hakkına sahiptir.

 

·         Üyeler, Güvenli E-Ticaret Sisteminden ve Hizmetlerinden faydalanalarak, alım-satım işlemlerinden kaynaklanabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu olduklarını ve Nolsa.com’un konuyla ilgili herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

·         Platform üzerinden gerçekleşen ürün ve/veya Hizmet alımı sonrasında, ürün ve/veya Hizmet alım işleminin sistem üzerinden sonlandırılabilmesi için Alıcı’ dan, www.nolsa.com tarafından sunulan Hizmetlerle ilgili kısa bir değerlendirme formu doldurması ve Satıcı için puan vermesi istenecektir. Form doldurulup, onay verildikten sonra sipariş otomatik olarak kapanır.

 

EK-6 Yasaklı Ürünler

 

 

www.nolsa.com  üyelerinin, ürün ve/veya Hizmet satarken ve/veya satın alırken,  işlemin mutlaka yasal bir çerçeve içerisinde gerçekleşmesine dikkat etmesi gerekmektedir. Mevzuata göre ticareti yasak olan ürünlerle ilgili işlem yapılamaz. Bir şekilde bu nevi işlem yapanlar bizzat sorumludur.

 

Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ticareti yasak olan ürünler şunlardır:

 

Airbag ve ekipmanları

Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler

Alkollü içecekler

App Plaka ve Plaka

Ateşli silahlar ve bıçaklar

Askeri teçhizat

Canlı Hayvan

Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler

Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

Dinleme cihazları

Elektronik Kaykay

Her türlü Spor Müsabakalarına ait Biletler

Hisse senedi, tahvil, bono, fon

İnsan organları

İşitme Cihazları

Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

Kişilik Hakları (Özel haber, görüntü, fotoğraf, adres, telefon…vb.)

Kopya, taklit, sahte, ve bandrolsüz ürünler

Kültür ve tabiat varlıkları

Maymuncuk ve kilit açıcılar

Promosyon ürünleri

Radar dedektörleri ve Trafik Aygıtları

Reçeteli ilaçlar, numaralı gözlük çerçevesi ve camı, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler

Resmi kıyafetler ve üniformalar

Riskli İşlemler

Sağlık Beyanlı Ürünler

Sahte Belgeler

Sahte ve Replika Ürünler

Sertifikasız Tohumlar

Şans oyunları biletleri/kuponları

Telsiz ve telekomünikasyon cihazları

Toplu elektronik posta adresi listeleri

TV dekoderleri ve şifre çözücüler

Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar

Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar ile Bağımlılık Yaratan Maddeler

Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

Yanıcı ve patlayıcı maddeler

Yasaklı yayınlar

Yasaklı Hayvan Türleri

Veteriner Tıbbi Ürünler

Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımları

Toplu ziynet ve külçe altın satışları

 

Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü bölücü, ırkçı, irticai ve illegal siyasi düşünce ve oluşumları övücü dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve benzeri yayınlara ait ilanlar yasaktır.

 

EK-7 Cayma Hakkı Bildirim Formu

 

Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde (dilenirse platform içerisindeki “iade etme” seçeneğinden) doldurup gönderilecektir.

 

          Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda Satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

 

 

“Bu formla aşağıdaki malların satışına veya Hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.”

 

 

          Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

          Cayma hakkına konu mal veya Hizmet:

          Cayma hakkına konu mal veya Hizmetin bedeli:

          Alıcı’nın adı ve soyadı:

          Alııcı’nın adresi:

          Alıcı’nın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

          Tarih:

 

 

EK-8 Ön Bilgilendirme Formu

 

 

Satıcı Adresi:

(Satıcının Adı, Ünvanı, Adresi, Telefon Numarası, E-mail adresi, Kimlik numarası veya Vergi Dairesi, Vergi numarasını içerecek şekilde)

Ürün ve/veya Hizmet Bilgisi: (Ürün ve/veya Hizmetin temel nitelikleri)

Ürün ve/veya Hizmet Satış Fiyatı: (Kdv Dâhil fiyat, teminat ve depozito bilgisi )

Teslim Masrafı: (Nakliye ve ek masraflar)

Taksit Bilgisi:

Cayma Hakkı Şartları ve Bilgilendirme: (Ek-4 madde-5, Bildirimin yapılacağı açık adres, Platform, e-mail adresi)

Ürün ve/veya Hizmet Kullanım Bilgisi, Teknik Bilgi ve Teknik Koruma Önlemleri:

Teslimat, Ödeme ve Hizmet İfasına İlişkin Bilgi:

Uyuşmazlık Durumu: (Yetkili Tüketici Mahkemesi veya Tüketici Hakem Heyetinin belirtilmesi)

 

Not:

              I.      Yukarıda belirtilen bilgiler mesafeli sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve taraflar aksini açıkça kararlaştırmadıkça bu bilgiler değiştirilemez.

 

            II.     Satıcı, ek masraflara ilişkin bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmezse, tüketici bunları karşılamakla yükümlü değildir.

 

         III.     Toplam fiyatın, belirsiz süreli sözleşmelerde veya belirli süreli abonelik sözleşmelerinde, her faturalama dönemi bazında toplam masrafları içermesi zorunludur.

 

          IV.     Ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü Satıcı veya sağlayıcıya aittir.

 

 

EK-9 İlan Verme Listeleme Kuralları

 

 

Kuralların ihlal edilmesi durumunda bilgilendirilip, uyarılabilirsiniz veyahut yapılan değerlendirme sonucunda üyeliğiniz askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

 

Listeleme ve ilan vermeye ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 

·         İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece o ürün veya Hizmet hakkında bilgiler yer almalıdır. Belirtilen bölümlerde reklam içerikli yazı yazılması, link eklenmesi uygun olmayıp, bu bölümlerde başka ürün ve/veya Hizmet seçenekleri sunarak tanıtım ve satış girişimi yapılamaz.

 

·         Satıcı, listelediği ürünü Platform (www.nolsa.com) harici başka bir kanaldan satmak için bilgi (Satıcının kendi web adresi, fiziksel dükkan adresi, e-posta adresi, telefon numarası, skype veya messenger irtibat bilgileri,,, vb. bilgiler) veremez. Üyeler arasındaki iletişim ve ticaret Platform üzerinden gerçekleştirilir. Yukarıda sıralanan bilgilerin, firma iletişim bilgilerinin ürün ve/ veya Hizmet ilan açıklamalarında yer alması yasaktır.

 

Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. 

 

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, model v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.

 

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı vb. görseller yer almamalıdır.

 

Sistem içerisindeki farklı bir Üyenin ilanının fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır.

 

www.nolsa.com’da bir ürün ve / veya Hizmete ait sadece bir ilan verilebilir. Tüm özellikleri aynı olan ve dolayısıyla çoklu satışı yapılabilecek nitelikteki bir ürünün, tekil satış olarak 3 adetten fazla sayıda listelenmesi yasaktır.

 

Örneğin; Elinde 50 adet aynı saatten olan bir Satıcının, bu ürünü çoklu satış açarak tek bir ürün sayfasında 50 adet olarak listelemesi gerekir. Her saat için ayrı ayrı ve art arda listeleme yapamaz.

 

Yapılan bu tür satış girişimleri, www.nolsa.com tarafından tek bir listelemeye indirilebilir (çoklu satış haline çevrilebilir) veya tüm satışları iptal edilebilir.

 

·         Satıcıların, sadece ürünlerine dikkat çekmek, kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için sattıkları ürünle ilgisi olmayan kelimelerle, marka veya model isimleri kullanması, yanıltıcı bilgiler vermesi yasaktır

 

·         Ürün ve/veya Hizmetlere ilişkin reklam ve ilanların, ürün ve/veya Hizmetleri almak isteyen kullanıcıları yanıltıcı, aldatıcı, yanlış, eksik ve kamu sağlığını bozucu nitelikte bilgiler içermesi ve özellikle hastalık olarak kabul edilen ve tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu, hastalıkları iyileştirdiği, ağrı giderdiği ve/veya ilaç niteliğinde olduğu şeklindeki beyanlara yer verilmesi yasaktır.

 

Yine, takviye edici gıda veya kozmetik ürün adı altında kilo vermeye veya kilo aldırmaya yardımcı olduğu, yağ yaktığı, saç çıkarttığı veya zeka ve beyin geliştirdiği şeklinde veya buna benzer tedavi etkinliği kanıtlanmamış methotların açıklandığı beyanlara yer verilmesi yasaktır. Örneğin, gıda takviyesi niteliğinde bir ürün için ağrıyı giderir veya kilo vermeye yardımcı olur gibi ibarelerin ürün listeleme sayfasında kullanılmaması gerekir.

 

·         www.nolsa.com'da her ürün için uygun bir kategori bulunmayabilir. Ancak, ürünün en uygun kategoride listelenmesi zorunludur. Satıcı, satışa arz ettiği Ürün'ü/ürünler'i gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine, gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve ürünle ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür.

 

www.nolsa.com tarafından Satıcı'nın Ürün'ü/ürünler'i yanlış kategorilendirdiğinin veya Ürün/Ürünlerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, www.nolsa.com bu Ürün'ü/Ürünler'i siteden kaldırma hakkına sahiptir. www.nolsa.com'un söz konusu Ürün'ü/Ürünler'i siteden kaldırması nedeniyle Satıcı'nın www.nolsa.com’dan zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.

 

·         www.nolsa.com'da Satıcılar ürün ve/veya Hizmet açıklamalarına, satışa konulan ürün ve/veya Hizmetle ilgili ek açıklamaların olduğu sayfaya verilecek bir link, satılan ürünün fotoğraflarına gidecek linkler, Satıcının www.nolsa.com'da satışta olan diğer ürün ve/veya Hizmetlerine giden linkler ve kullanıcı profilini gösteren bir link ekleyebilirler.

 

Bu linkler haricinde, başka ticaret sitelerinin veya ticari içerik sitelerinin linkleri ürün ve/veya Hizmet sayfalarında yer alamaz.

 

·         Ürün ve/veya Hizmet listelerken, benzer ürünleri satan Üyelerin ürün ve/veya Hizmet fotoğraflarını ve ürün ve/ veya Hizmet açıklamalarında yazdığı ifadeleri kullanmak yasaktır. www.nolsa.com, uyarılar doğrultusunda veya kendi tespit ettiği durumlarda, fotoğraf veya açıklamanın "kopyalandığını veya kopyalanmadığını" ilk görüşte aldığı izlenime göre karar verir. Eğer ürün fotoğrafları veya açıklamalardaki benzerlik, "kopyalanma" niteliği taşıyorsa, www.nolsa.com kopyalamayı yapan Üyenin ürününü veya üyeliğini sonlandırabilir.

 

·         Ürün ve/veya Hizmet başlıkları, açıklamaları gibi halka açık alanlarda küfürlü ve argo kelimeler kullanmak yasaktır. Ayrıca, diğer Satıcıların ürün ve/veya Hizmetlerini kötülemek, karalamak, Satıcıya veya Satıcılara hakaret etmek de yasaktır.

 

·         Bir Üye ve/veya kullanıcı adına yapılan özel satışlarda, ürünün niteliği mutlaka ürün açıklamasında belirtilmelidir.

 

Satılık veya kiralık ürünler için temsili fiyat verilmemelidir. Fiyatlar KDV dahil olarak belirtilmelidir.

 

 

İlan yayınlandıktan 1 ay sonra, ilan sahibine ilanın güncel olup olmadığı bildirim ve mail yoluyla sorulacak, ilan, sahibinin güncel cevabına istinaden yayınlanmaya 1 ay daha devam edecek, güncel değil cevabına istinaden veya 5 günlük sürede cevap verilmediği takdirde, ilan yayından kaldırılabilecek veya pasife alınabilecektir.

 

Tükenen ürün ve/veya Hizmet ilanları yayından kaldırılmalıdır.

 

 

EK-10 Kişisel Veriler Politikası

Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

Müşterilerimize verdiğimiz Hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve Hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;

Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

  Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme Yukarıda belirtilen amaçlarla, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Firmamızın e-ticaret altyapısını sağlayan IdeaSoft Yazılım San. ve Tic. A.Ş. olmak üzere, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan Hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile Hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.  

Kişisel verilerinizin toplanma şekli

Kişisel verileriniz,

Firmamız internet sitesi ve Mobil Uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden;

işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.  

KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz

KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, Üyelik, elektronik ileti izni, ürün / Hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.  

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere)  Hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.  

Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / Mobil Uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.  

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen kurallar tüm Üyeler için geçerlidir. İlan girişinde bulunan veya alım satım yapan gerçek veya tüzelkişiler, yukarıda ve Üyelik Sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.